KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU BODOVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS U PRVU GODINU STUDIJA U AK. 2020/21. GODINI – TREĆI UPISNI ROK


Konačna rang-lista kandidata za upis na I ciklus studija u ak. 2020/21. godini za studijski program Ekonomija.


Konačna rang-lista kandidata za upis na I ciklus studija u ak. 2020/21. godini za studijski program Poslovna ekonomija.