Konačne rang-liste kandidata za upis na I ciklus studija ak. 2023/24. godine – drugi upisni rok


Konačna rang-lista za studijski program Ekonomija.


Konačna rang-lista za studijski program Poslovna ekonomija.


Konačna rang-lista za studijski program Menadžment u turizmu.