KONAČNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Konačna rang-lista za upis na studijski program Ekonomija.


Konačna rang-lista za upis na studijski program Poslovna ekonomija.


Konačna rang-lista za upis na studijski program Menadžment u turizmu.