Konkurs za upis studenata na Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli


Konkurs za upis na I ciklus studija (TREĆI UPISNI ROK)  možete pogledati i preuzeti na linku: https://unitz.ba/blog/treci-upisni-rok-za-popunu-slobodnih-mjesta-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-i-integriranog-prvog-i-drugog-ciklusa-studija-ak-2021-22-god-18septembar-2021/


Konkurs za upis na II ciklus studija možete pogledati i preuzeti na linku: https://unitz.ba/wp-content/uploads/2021/06/KONKURS_ZA_UPIS_II_CIKLUS_STUDIJA_AK_2021_22_GOD_21_06_2021.pdf


Konkurs za upis na III ciklus studija možete pogledati i preuzeti na linku: https://unitz.ba/wp-content/uploads/2021/06/KONKURS_ZA_UPIS_III_CIKLUS_STUDIJA_AK_2021_22_GOD_21_06_2021.pdf