Misija i vizija


Misija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli će kontinuirano razvijati međunarodno prepoznatljivu izvrsnost na tri stupnja bolonjskog ciklusa u visokom obrazovanju, naučnom istraživanju i cjeloživotnom obrazovanju u području ekonomije, koja se temelji na uspostavi sistema kvaliteta, kao i generisanju, transferu i primjeni znanja usmjerenih na prosperitet bosanskohercegovačkog društva i šire.

Vizija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je dio integralnog evropskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koji obrazuje međunarodno priznate stručnjake i provodi referentna naučna i stručna istraživanja iz područja ekonomskih nauka.

Vrijednosti vizije i misije Ekonomskog fakulteta Univerziteta

Kao članica Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet baštini više od trideset godina iskustva iz oblasti edukacije na polju ekonomske nauke u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini. Prvobitno lociran u gradu Brčko, a tokom 1990-tih godina dislociran u Tuzlu, Fakultet je uvijek bio lider u oblasti ekonomske nauke u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Svojim studijskim profilima koje nudi, kvalitetom nastavnih kadrova, kao i naučno istraživačkim potencijalima, Fakultet ima namjeru da svoju poziciju zadrži i proširi lidersku poziciju na šire područje Bosne i Hercegovine.

Respektujući evropske trendove u visokom obrazovanju, Fakultet ima namjeru da izvrši potpuno prilagođavanje standardima propisanim Bolonjskom deklaracijom i zakonskom regulativom iz oblasti visokog obrazovanja kako bi postao dio integralnog evropskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora.

Izvrsnost i kvalitet u obrazovanju kompetentnih stručnjaka Fakultet će obezbijediti kroz ponudu raznovrsnih studijskih profila tako što će svoje nastavne planove i programe kontinuirano prilagođavati tržišnim zahtjevima za visokoobrazovnim kadrovima iz područja ekonomije.

Cjeloživotno učenje će se korisnicima naših usluga obezbijediti kroz organizovanje raznovrsnih specijalističkih edukacija za one koji žele da svoja znanja osvježe savremenim dostignućima u okviru pojedinih disciplina i promjenama u propisima koji su relevantni za pojedine profesije.