Naslovna_test


Prvi ciklus

Organizovan na dva odsjeka: Ekonomija u trajanju od 4 godine (240 ECTS) i Poslovna ekonomija u trajanju od 3 godine (180 ECTS)…

Više informacija

Drugi ciklus


Organizovan na dva odsjeka: Ekonomija u trajanju od 1 godine (60 ECTS) i Poslovna ekonomija u trajanju od 2 godine (120 ECTS)…

Više informacija

Treći ciklus


Doktorski studijski program predstavlja nastavak i završetak vertikale obrazovanja iz oblasti Ekonomije i biznisa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije…

Više informacija

Alumni asocijacija


Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, osnovana 2016. godine, ima za cilj povezivanje završenih studenata Ekonomskog fakulteta u Tuzli.

Više informacija

Oglasna ploča

Aktuelnosti

Neka uspjeh bude Vaš prioritet

Započnite sa edukacijom već danas

Upis Naučne oblasti

40. godina Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (video)

Događaji