Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini


Ured za pitanja NIR-a
Tel: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 15.05.2019. god.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalne ministrice obrazovanja i nauke broj 05-39-1590/18 od  09. 05. 2019. godine, raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i …