Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini


Ured za pitanja NIR-a
Tel: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 15.05.2019. god.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalne ministrice obrazovanja i nauke broj 05-39-1590/18 od  09. 05. 2019. godine, raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini.Tekst Konkursa i aplikacioni obrazac možete preuzeti na stranici FMON:

http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/136

ili ovdje:

Tekst Konkursa

Obrazac za prijavu
Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo preko Ureda za pitanja NIR-a, a aplikanti su dužni dostaviti tražene dokumete Uredu putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do petka, 31.05.2019. godine.

Više informacija možete dobiti u Uredu za pitanja NIR-a (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: )