O asocijaciji


Poštovani,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli iza sebe bilježi preko 40. godina rada. Ako tome dodamo i 15 godina rada Više škole koja je prethodila osnivanju Fakulteta, jasno je da je višedecenijsko iskustvo u visokom obrazovanju iz oblasti ekonomije ostavilo iza sebe ogroman trag u Bosni i Hercegovini, a i šire.

Tokom ovog perioda nastojali smo da našim diplomantima obezbijedimo potrebne kompetencije za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima. Više od 5500 naših diplomiranih studenata, uključujući i diplomante sa sa Više i Visoke poslovne škole, već decenijama svoje karijere razvijaju širom Bosne i Hercegovine, kao i u inostranstvu. One najstarije generacije već se polako pripremaju za zasluženu mirovinu i oni najbolje znaju koliki značaj za njihovu karijeru je imalo obrazovanje na Ekonomskom fakultetu. Nastavni i naučno-istraživački rad Fakulteta dodatno potvrđuje i gotovo 200 magistara i 50 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli kod nas.

Prepoznavajući ovaj potencijal, od grupe nastavnika, saradnika i diplomanata Fakulteta pokrenuta je inicijativa za osnivanje Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Smatramo da ovakav način organizovanja može doprinijeti daljem povezivanju naših diplomanata, ali isto tako obnoviti njihove veze sa Fakultetom. Pošto je ovakav vid udruživanja članova akademske zajednice uobičajen na najprestižnijim svjetskim univerzitetima i predstavlja značajan kriterij za rangiranje visokoškolske ustanove, Fakultet je izuzetno zainteresovan da Asocijacija što prije počne da aktivno djeluje.

Kako je jubilej koji obilježavamo ove godine najbolji povod da se aktivnije uključimo i pružimo podršku osnivanju Asocijacije, Fakultet je već izvršio određene pripreme. U tu svrhu smo na našoj web stranici objavili popis svih naših diplomanata, koji su i potencijalni članovi asocijacije. Aktivirali smo se i putem društvenih mreža. U ovoj fazi potrebno je samo da svi zainteresovani za pristup Asocijaciji dostave popunjenu pristupnicu na e-mail adresu: alumni.ef@untz.ba , odnosno kroz segmet Pristupnica za alumni.

Koristimo priliku da Vas pozovemo da nam se pridružite i pružite podršku ovoj ideji. Vjerujemo da ćete se na ovaj način svi sa radošću prisjetiti svojih studentskih dana i osvježiti lijepe uspomene na jedan period Vašeg života, a nama ćete, svojim idejama i sugestijama, pomoći da svoj posao nastavimo obavljati na što bolji način. Molimo Vas da o ovoj aktivnosti upoznate sve svoje kolege, ekonomiste, koji su završili dvogodišnji, trogodišnji, četverogodišnji studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli ili su na Fakultetu stekli zvanje magistra ili doktora nauka.

Srdačan pozdrav!