O biblioteci


Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Tuzli, kao organizaciona jedinica Univerzitske biblioteke Univerziteta u Tuzli, ponovo je počela sa radom 30. 8. 2010. godine. Zahvaljujući velikom entuzijazmu zaposlenih i nesebičnoj pomoći Univerziteta, prikupljen je značajan fond knjiga i Biblioteka je u akademsku 2010/2011. godinu ušla sa oko 2500 svezaka knjiga i časopisnih publikacija, a njen fond se i dalje kontinuirano bogati novom neophodnom naučnom, univerzitetskom i stručnom literaturom iz oblasti ekonomskih nauka.

Više od 90% naslova koje Biblioteka posjeduje su knjige koje su izašle u posljednjih nekoliko godina. Biblioteka ima omogućen pristup internetu za korisnike sa nekoliko kompjutera i čitaonički prostor kapaciteta 20 mjesta. Korisnici biblioteke imaju pristup na više elektronskih baza podataka, putem kojih mogu pregledati tekstove brojnih stranih i domaćih ekonomskih časopisa u elektronskoj formi. Formiran je i elektronski repozitorij doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu, kome se može pristupiti preko stranice Univerziteta u Tuzli.

Zadatak biblioteke

Zadatak biblioteke Ekonomskog fakulteta, kao organizacione jedinice Univerzitske biblioteke Univerziteta u Tuzli, je da prikuplja, stručno obrađuje i daje na korištenje monografske i serijske publikacije iz oblasti ekonomskih nauka, te da prikuplja, čuva i daje na korištenje doktorske disertacije i magistarske radove odbranjene na Fakultetu, kao i diplomske radove studenata. Njeni korisnici su studenti Ekonomskog fakulteta svih studijskih grupa (njih preko 3000), nastavno osoblje i drugi naučni radnici. Bibliotečka građa se može posuđivati najduže na četrnaest dana uz obavezno priložen indeks ili ličnu kartu.

Korisnicima je omogućen pristup sljedećoj građi:

  • udžbenicima
  • stručnoj literaturi
  • časopisima i
  • zbirci magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Korisnicima su u čitaonici na raspolaganju i računari preko kojih mogu pristupiti internetu.

Korištenje bibliotečke građe i usluga definisano je “PRAVILNIKOM o radu sa korisnicima usluga Univerzitetske biblioteke“, a izdavanje UDK indeksa, kao i završna forma za doktorske disertacije, magistarske radove, završne magistarske radove i završne radove I ciklusa studija regulisani su “PRAVILNIKOM o načinu formiranja doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli“, odnosno “PRAVILNIKOM o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli” te “PRAVILNIKOM o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli“.

Procedura izdavanja UDK indeksa za doktorske disertacije i magistarske radove pokreće se predavanjem konačne radne verzije disertacije, odnosno magistarskog rada (u printanoj ili elektronskoj verziji) sa “ZAHTJEVOM za dodjelu klasifikacionog indeksa (po UDK) za magistarske radove i doktorske disertacije” u Biblioteku Ekonomskog fakulteta. Uplata za dobijanje UDK indeksa vrši se prema “OBRASCU uplatnice“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u Biblioteci ili putem kontak-forme Biblioteke.

Radno vrijeme Biblioteke

Ponedjeljak – Petak
(08.00 – 16.00 h)

Dokumenti