Obavijest o prijavi ispita za ak. 2020/21. godine za studente II, III I IV godine studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 24.12.2020. godine

OBAVIJEST

PRIJAVA ISPITA ZA AKADEMSKU 2020/21. GODINU ZA STUDENTE DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE  STUDIJA VRŠIT ĆE SE U PERIODU

OD 28.12.2020. GODINE DO 05.01.2021. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

STUDENTI PRIJAVLJUJU NEPOLOŽENE ISPITE U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U TUZLI BROJ: 03-6094-1-2/20 OD 17.12.2020. GODINE TE ISPITE IZ TEKUĆE AKADEMSKE GODINE.

ODLUKA SE NALAZI NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA.

PRIJAVE POPUNITI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.

UZ PRIJAVE OBAVEZNO PRILOŽITI INDEKS.

IZJAVA KOJU STUDENTI TREBA DA POPUNE STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTSKA SLUŽBA