Obavijest o upisu kandidata koji su primljeni na 1. upisnom roku u ak. 2021/22. na Ekonomskom fakultetu u Tuzli


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

 Tuzla, 13.07.2021. godine

 Obavijest o upisu kandidata koji su primljeni na 1. upisnom roku u ak. 2021/2022. na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Ekonomija i Menadžment u turizmu

Upis će se vršiti u studentskoj službi od 14.07. do 22.07.2021. godine od 10 do 13 sati.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • Ljekarsko uvjerenje
  • 2 kolor fotografije  formata za index
  • Kompletan upisni materijal
  • Upisni materijal se može kupiti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu
  • Uplata školarine (Redovan studij – bijela uplatnica 104,00 KM, SVP – zelena uplatnica 604,00 KM)

 

Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8.

Kandidati koji pripadaju kategoriji lica iz člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2021/2022. godini imaju pravo na beneficiju u visini  50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku godinu,  shodno aktu Vlade.

Uz popunjen upisni materijal  obavezno donijeti dva primjerka uplatnice. Za sve dodatne informacije obratite se u studentsku službu Ekonomskog fakulteta ili na tel. 035/320-823; 035/320-825.

Poslovna Ekonomija

Studenti koji su položili prijemni će biti pozvani na upis u avgustu nakon drugog upisnog roka, u slučaju prijave dovoljnog broja kandidata.