Obavijest o upisu kandidata na prvu godinu II ciklusa studija u ak. 2021/22. godinu


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 08.10.2021. GODINE

OBAVIJEST

 

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI OBAVIT ĆE SE U PERIODU

OD 11.10. DO 15.10.2021. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL – U SKRIPTARNICI NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU,
  2. DVIJE SLIKE ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE i
  4. DOKAZ O UPLATI

UPISNI MATERIJAL POPUNITI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.

                                                                                      STUDENTSKA SLUŽBA