Obavijest o upisu primljenih kandidata na II ciklus studija ak. 2020/21. godine


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 04.11.2020. godine

 

OBAVIJEST

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD

04.11.2020. GODINE DO 09.11.2020. GODINE

 U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. UPISNI MATERIJAL (UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST, ŠV 20 (DVA KOMADA), INDEKS,
  2. DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS,
  3. LJEKARSKO UVJERENJE (NAZNAKA – SPOSOBAN ZA STUDIJ NA DRUGOM CIKLUSU),
  4. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE U TROŠKOVIMA STUDIJA (PRIMJER UPLATNICE NALAZI SE NA OGLASNOJ PLOČI ZA DRUGI CIKLUS I ULAZNIM VRATIMA FAKULTETA)

STUDENTSKA SLUŽBA