Raspored predavanja i vježbi na II ciklusu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – studij Poslovne ekonomije za ak. 2018/19. godinu


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

DRUGI CIKLUS STUDIJA – STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

TUZLA, 23.4.2019.

 

RASPORED PREDAVANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI – STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

 

PRVA GODINA

Raspored predavanja (izborni predmeti) na II ciklusu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – studij Ekonomije za ak. 2018/19. godinu


UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET

DRUGI CIKLUS STUDIJA – STUDIJ EKONOMIJE

TUZLA, 23.4.2019.

 

RASPORED PREDAVANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI – STUDIJ EKONOMIJE ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

 

IZBORNI PREDMETI
PREDMET Datum, vrijemeimjestoodržavanjapredavanja
Računovodstvo finansijskih institucija

 

Dr.sc.