Raspored vježbi na II ciklusu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za studij Poslovne ekonomije (ak. 2018/19. g.)


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

DRUGI CIKLUS STUDIJA – STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

TUZLA, 8.2.2019.

 

RASPORED VJEŽBI NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

– STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

PRVA  GODINA

vježbe
PREDMET Datum, vrijemeimjestoodržavanjapredavanja
Kvantitativnemetodeimodelizaposlovnuadministraciju