Obavještenje o promjeni termina ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja za apsolvente na drugom ciklusu studijaUNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

DRUGI CIKLUS STUDIJA

TUZLA, 20.11.2018.

METODOLOGIJA EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA

 

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ZA APSOLVENTE

Ispit zakazan za ponedjeljak 26.11.2018. godine odgađa se za srijedu 28.11.2018. godine u 16h.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr. Sejfudin Zahirović…