Obavijesti za studente I ciklusa studija u ak. 2019/20. godini


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 20.02.2020. GODINE

OBAVIJEST

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI ČETVRTE GODINE DA SU U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019/20. GODINE OBAVEZNI SLUŠATI I POLAGATI DVA IZBORNA PREDMETA. S OBZIROM DA SU SE STUDENTI OPREDIJELILI ZA JEDAN IZBORNI NEOPHODNO JE DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU RADI PRIJAVLJIVANJA ZA JOŠ JEDAN IZBORNI PREDMET.

PONUĐENI PREDMETI SU:

  1. MULTIVARIJACIONA ANALIZA
  2. BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE i
  3. MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI.

 

STUDENTI SE PRIJAVLJUJU ZA IZBORNI PREDMET U STUDENTSKOJ SLUŽBI NAJKASNIJE DO 24.02. 2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

 

 STUDENTSKA SLUŽBA


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
I CIKLUS
Smjer: Menadžment i upravljanje
Računovodstvo i revizija
Školska 2019/2020. godina
17.02.2020. godine
PLANIRANJE I ANALIZA POSLOVANJA
O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena sa završnog i popravnog ispita iz predmeta Planiranje i analiza poslovanja održati u srijedu 19.02.2020. godine u 12:00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika dr. sci. Bahrije Umihanića, red.prof. (kabinet broj
309).
____________________
Predmetni nastavnik:

Dr. sci. Bahrija Umihanić , redovni profesor


PRIJAVA ISPITA ZA ŠESTI SEMESTAR VRŠIT CE SE OD 20.01. DO 23.01.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI ČETVRTE GODINE DA ĆE SE PRIJAVA TEMA ZAVRŠNOG RADA VRŠITI UPOREDO SA OVJEROM ZIMSKOG SEMESTRA U PERIODU OD 13.01. DO 17.01.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI. STUDENTI TREBA DA U STUDENTSKOJ SLUŽBI PREUZMU OBRASCE ZA PRIJAVU TEME.

POPUNJENI OBRAZAC POTPISUJE MENTOR I STUDENTI ISTI PREDAJU U STUDENTSKU SLUŽBU.


OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2019/20. GODINE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 13.01.2020. GODINE DO 17.01.2020. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

ZA OVJERU SEMESTRA STUDENTI SU OBAVEZNI DONIJETI:

  • INDEKS SA UREDNO PRIKUPLJENIM POTPISIMA,
  • POPUNJEN SEMESTRALNI LIST (2X)
  • DOKAZ O UPLATI ZA LJETNI SEMESTAR.

PODACI U INDEKSU I SEMESTRALNOM LISTU TREBA DA BUDU POPUNJENI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.


OBAVJEŠTAVAJU SE NASTAVNICI I STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA U TUZLI DA ĆE SE NADOKNADA NASTAVE ZA 30.09.2019. GODINE ODRŽATI U SUBOTU, 11.01.2020. GODINE PO RASPOREDU ZA PONEDJELJAK.