Obavještenje o apsolventskim/imatrikulantskim rokovima za sve predmete sa svih studijskih programa II ciklusa studija ak. 2022/23. godine


OBAVJEŠTENJE

APSOLVENTSKI/IMATRIKULANTSKI ROKOVI ZA MAJ MJESEC AKADEMSKE 2022/23. GODINE
II CIKLUS STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAMI:

EKONOMIJA, MENADŽMENT U TURIZMU I POSLOVNA EKONOMIJA

Apsolventski rokovi za sve predmete svih studijskih programa biti organizovani 29.5 i
30.5.2022 u 17:00 sati u Amfiteatru (S6) na Ekonomskom fakultetu.

Napominjemo da su se studenti obavezni najaviti predmetnim profesorima putem maila
ili lično ukoliko planiraju izaći na ispit najmanje 24 h prije.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Dr. sci. Merim Kasumovic, red. prof.