Obavještenje o apsolventskom ispitnom roku za sve predmete III ciklusa studija ak. 2022/23. godine


Ekonomski fakultet
Univerzitet u Tuzli
III ciklus studijaž
Tuzla, maj 2023.

ISPITNI ROK ZA APSOLVENTE III CIKLUSA STUDIJA ZA MAJ AKADEMSKE 2022/23. GODINE

 


Apsolventski ispitni termin za sve predmete III ciklusa studija akademske 2022-23 godine će biti održan u utorak 30.05.2023. godine u 16:30 sati.
Potrebno je da kandidati putem elektronske pošte prijave predmetnim nastavnicima svoj izlazak na ispit.

Prijavu je potrebno poslati najmanje 24 sata prije ispitnog termina.

Ukoliko se student blagovremeno ne prijavi predmetnom nastavniku za izlazak na ispit isti snosi rizik da ne bude primljen na termin.

 

 

Voditelj III ciklusa studija
Dr. sci. Edin Osmanbegović, red. prof.