OBAVJEŠTENJE o nadoknadi apilskog ispitnog roka za studente I ciklusa studija


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA (REDOVNI I OBNOVA)

DA ĆE NADOKNADA APRILSKOG ROKA BITI IZVRŠENA OD 24. DO 30. JULA 2020. GODINE.

S TIM U VEZI, MOLE SE STUDENTI DA SE POMOĆU KODOVA PRIJAVE NA GOOGLE UČIONICU PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA NASTAVNE PREDMETE KOJE ŽELE POLAGATI U OVOM ROKU.

NAPOMENA:

NA APRILSKOM ROKU STUDENTI SMIJU POLAGATI NAJVIŠE DVA ISPITA.

ISPITE IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA, U APRILSKOM ROKU MOGU POLAGATI STUDENTI KOJI SU PRENJELI NASTAVNI PREDMET ILI SU OBNOVA, DOK TEKUĆA GENERACIJA (STUDENTI KOJI PRVI PUTA SLUŠAJU) IMAJU PRAVO POLAGATI SAMO NASTAVNE PREDMETAIZ ZIMSKOG SEMESTRA).

ONI STUDENTI KOJI BLAGOVREMENO (DO 20.07.2020. GODINE) NE PRIJAVE ISPITE NEĆE IMATI PRAVO PRISTUPITI ISTIMA.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Dr.sc. Alma Muratović, docent