Obavještenje za apsolvenete II ciklusa studija o polaganju ispita iz predmeta Metodologija ekonomskih istraživanja i Primijenjena metodologija naučnoistraživačkog rada u ekonomiji


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet

Drugi ciklus studija

Akademska 2021/22

Tuzla, 24.11.2021.


Obavještenje za apsolvente i imatrikulante


Nastavni predmeti

Metodologija ekonomskih istraživanja

Primijenjena metodologija naučnoistraživačkog rada u ekonomiji


Raspored polaganja ispita u novembru


Ponedjeljak, 29.11.2021., u 16:30 polaganje završnog ispita teorija (sačekati kod sale 6).


Utorak, 30.11.2021., u 16:30 usmeno polaganje odbrana dokumenta u formi prijave završnog
magistarskog rada (sačekati kod sale 6).Predmetni nastavnik:

Dr. sc. Sejfudin Zahirović, red. prof.