Obavijest o radnom vremenu studentske službe (za studente II ciklusa)


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 15.01.2018. GODINE

 

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA DA ĆE U PERIODU OD 15. 01. DO 19.01.2018. GODINE STUDENTSKA SLUŽBA RADITI SA STUDENTIMA OD 9,00 DO 17,00.

                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA

Prijava ispita za apsolvente i imatrikulante II ciklusa studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 09.01.2018. godine

OBAVIJEST

APSOLVENTI I IMATRIKULANTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI DO SADA NISU PREDALI PRIJAVE ZA NEPOLOŽENE ISPITE ISTE MOGU PREDATI NAJKASNIJE DO 12.01.2018. GODINE U STUDENTSKU SLUŽBU.

                                                        STUDENTSKA SLUŽBA