Obavještenje o apsolventskom ispitnom roku za studente Poslovne administracije


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Poslovna administracija
I ciklus studija
Obavještenje o apsolventskom ispitnom roku za studente Poslovne administracije
Obavještavaju se studenti Poslovne administracije da će, u mjesecu januaru, ispiti iz predmeta:
⋅Berze i berzansko poslovanje,
⋅Poslovne finansije,
⋅Elektronsko bankarstvo,…

Obaviještenje o terminu ispita kod prof. dr. Izudina Kešetovića: Ekonomski fakultet – I ciklus studija: “Javne finansije I” i “Javne finansije II” / Visoka poslovna škola: “Finansije I” / Poslovna administracija: “Osnove platnog prometa i poreske politike”


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Tuzla, 18.12.2017. godine
•Ekonomski fakultet – I ciklus studija: Javne finansije I i Javne finansije II
•Visoka poslovna škola: Finansije I
•Poslovna administracija: Osnove platnog prometa i poreske politike
OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se studenti koji koji …