Ispit iz predmeta “Finansijske institucije i tržišta”


Univerzitet u Tuzli

Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se imatrikulanti VPŠ da će ispit iz predmeta Finansijske institucije i tržišta biti održan u petak, 23.06.2017. godine u 16 h u slobodnoj sali.

                                                                        Predmetni nastavnik

                                                            Dr.sc. Emira Kozarević, vanr.prof.…

Ispit iz predmeta “Bankarstvo”


Univerzitet u Tuzli

Ekonomski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti treće godine da će ispit iz predmeta Bankarstvo biti održan u petak, 23.06.2017. godine u 16 h u slobodnoj sali.

                                                                        Predmetni nastavnik

                                                            Dr.sc. Emira Kozarević, vanr.prof.…

Obavještenje o ispitnom roku za studente Poslovne administracije


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Poslovna administracija
Obavještenje o ispitnom roku za studente Poslovne administracije
Obavještavaju se studenti Poslovne administracije (apsolventi/imatrikulanti), da će u junsko-julskom ispitnom roku, ispiti iz predmeta:
⋅Berze i berzansko poslovanje,
⋅Poslovne finansije,
⋅Elektronsko bankarstvo,
⋅Monetarna analiza,…