Raspored ispita na Trećem (III) ciklusu studija “Ekonomija i biznis” (junsko-julski ispitni rok akademske 2017/18. godine)


UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET

TREĆI CIKLUS STUDIJA – EKONOMIJA I BIZNIS

TUZLA, 17.5.2018.

KONAČAN RASPORED ISPITA NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI, „EKONOMIJA I BIZNIS“ –JUNSKO-JULSKII SEPTEMBARSKI ROKAKADEMSKE 2017/18. GODINE

PREDMET Junsko-julski rok Septembarski rok
Redovni ispitni