Prijava ispita za ak. 2019/20. godinu (zimski i ljetni semestar) za studente I i II ciklusa studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 06.12.2019. GODINE

OBAVIJEST

PRIJAVA ISPITA ZA AKADEMSKU 2019/20. GODINU (zimski i ljetni semestar) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 09.12.2019. GODINE DO 17.12.2019. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIJAVE POPUNITI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM. UZ PRIJAVE OBAVEZNO PRILOŽITI INDEKS.

STUDENTSKA SLUŽBA