Obavijest o prijavi izbornih predmeta


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 11.10.2017. GODINE

OBAVIJEST

 PRIJAVA ZA IZBORNE PREDMETE ZA ZIMSKI I LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017/18. GODINE VRŠIT ĆE SE OD 16.10.2017. GODINE DO 20.10.2017. GODINE U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

 

                                                                                    STUDENTSKA SLUŽBA