Obavijest o ovjeri zimskog semestra za studente II ciklusa studija


OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 15.01.2018. GODINE DO 19.01.2018. GODINE U VREMENU OD 9 DO 17 SATI.

ZA OVJERU SEMESTRA NEOPHODNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. INDEKS SA UREDNO PRIKUPLJENIM POTPISIMA,
  2. SEMESTRALNI LIST (2 KOMADA – JEDAN ZA OVJERU ZIMSKOG SEMESTRA, A JEDAN ZA UPIS LJETNOG SEMESTRA). SEMESTRALNE LISTOVE POPUNITI PREMA UPUTSTVU KOJE SE NALAZI NA OGLASNOJ PLOČI (ploča ispred Studentske službe);
  3. DOKAZ O UPLATI (2 PRIMJERKA UPLATNICE). OBRAZAC UPLATNICE NALAZI SE NA OGLASNOJ PLOČI (ploča ispred Studentske službe).

STUDENTI SU TAKOĐE OBAVEZNI U PREDVIĐENOM PERIODU PREDATI PRIJAVE ZA ISPITE ZA CIJELU AKADEMSKU GODINU.

DOKUMENTACIJU POPUNITI ČITKO, PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.

STUDENTSKA SLUŽBA