Obavijest o ponovnom terminu testa iz predmeta Digitalna ekonomija


Ekonomaki fakultet
DIGTALNA EKONOMIJA
Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof.
Tuzla, 22.05.2019. godine
O B A V I J E S T
Obavještavaju se studenti da iz predmeta Digitalna ekonomija mogu ponavljati drugi test 29.05.2019. godine u terminu predavanja u 8:15 sati.
Predmetni nastavnik
Dr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof