Obavještenje o ispitnom roku za predmete: “Berze i berzansko poslovanje”, “Poslovne finansije”, “Elektronsko bankarstvo”, “Monetarna analiza”, i “Analiza finansijskih izvještaja”


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Poslovna administracija
Obavještenje o ispitnom roku
Obavještavaju se studenti Poslovne administracije (apsolventi/imatrikulanti), da će
ispiti iz predmeta:
⋅Berze i berzansko poslovanje,
⋅Poslovne finansije,
⋅Elektronsko bankarstvo,
⋅Monetarna analiza,
⋅Analiza finansijskih izvještaja,
biti održani u petak, 26.05.2017. godine u16 sati.
Napomena:
Ukoliko student ima namjeru polagati dva ili više ispita sa navedene
liste, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom će biti određen dodatni termin za polaganje drugog ispita.
Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, doc.