Obavještenje o ispitnom roku za studente Poslovne administracije


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Poslovna administracija
Obavještenje o ispitnom roku za studente Poslovne administracije
Obavještavaju se studenti Poslovne administracije (apsolventi/imatrikulanti), da će u junsko-julskom ispitnom roku, ispiti iz predmeta:
⋅Berze i berzansko poslovanje,
⋅Poslovne finansije,
⋅Elektronsko bankarstvo,
⋅Monetarna analiza,
⋅Analiza finansijskih izvještaja,
biti održani u dva ispitna termina:
23.06.2017. u 16 sati,
07.07.2017. u 16 sati.
Napomena: Ukoliko student ima namjeru polagati dva ili više ispita sa navedene liste, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom će biti određen dodatni termin za polaganje drugog ispita. Izlazak na ispit obavezno je javiti na mail:
zorana075@gmail.com.
Dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, doc.