“Poslovna korespondencija” – rezultati predispitnih obaveza


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
PREDMET: “POSLOVNA KORESPONDENCIJA”
REZULTATI predispitnih obaveza
R.b. PREZIME I IME Broj indeksa Test br. 1 Test br. 2 Završni test Prisustvo Ukupno     (max 100)
(max 30) (max 30) (max. 35) (max. 5)
04.04.2017. (max )
1 2 4 5 6 9 10 11
1 Ahmetović Semin
1 Alibašić Midheta 3/27-I/16 15
2 Amina Softić
3 Andelić Adnan 3/33-I/16 20
4 Avdaković Amra 3/145-I/16 23
5 Avdić Amra 3/149-I/16 9
6 Bećirović Emir 3/102-I/16 18
7 Bećirović Selvira 3/101-I/16 15
8 Begić Ermin
9 Bektić Adin 3/3-I/16 14
10 Bešić Azra 3/46-I/16 19
11 Beširović Emina 3/70-I/16 30
12 Bešlija Irma 3/99-I/16 20
13 Bikić Hasan 3/56-I/16 8
14 Brkić Maida 3/40-I/16 25
15 Buljubašić Minela 3/38-I/16 27
16 Čergić Nermina 3/110-I/16 15
17 Ćasurović Amila 3/23-I/26 27
18 Ćejvanović Emina 3/53-I/16 25
19 Delić Maida 3/79-I/16 15
20 Dragonjić Minela 3/94-I/16 26
21 Dugić Lejla 3/8-I/16 25
22 Dželilović Elma 3/162-i/16 25
23 Đulić Amila 3/93-I/16 12
24 Đulović Alma 3/20-I/16 13
25 Faić Dženana 3/169-I/16 26
26 Gadžić Almedina 3/69-I/16 14
27 Ganjgo Mersiha 3/124-I/16 18
28 Glibanović Alma 3/60-I/16 22
29 H.Selimović Tarik 3/160-I/16 0
30 Hadžić Almir 3/131-I/16 0
31 Hadžić Amna 3/4-I16 28
32 Hajdarević Sifeta 3/91-I/16 25
33 Halilčević Azra 3/57-I/16 16
34 Halilović Armin 3/121-I/16 18
35 Henda Neira 3/100-I/16 15
36 Hifzefendić Elma 3/129-I/16 8
37 Hodžić Adelisa 3/35-I/16 15
38 Hodžić Adisa 3/50-I/16 30
39 Husanović Emina
40 Husanović Fatima 3/45-I/16 27,5
41 Ibrić Riad 3/136-I/16 20
42 Ibrić Umihana 3/103-I/16 27
43 Isaković Delila 3/14-I/16 9
44 Jagodić Armin 3/170-I/16 8
45 Jahić Šejla
46 Jajčević Mevlija 3/26-I/16 10
47 Jašarević Amela 3/139-I/16 10
48 Jašarević Belma 3/32-I/16 25
49 Karasuljić Amila 3/167-I/16 23
50 Karić Aida 3/115-I/16 30
51 Karić Indir
52 Klapić Belma 3/7-I/16 26
53 Klopić Amina 3/119-I/16 17
54 Klopić Kanita 3/106-I/16 15
55 Križevac Malik
56 Kujović Selma 3/34-I/16 28
57 Kupusović Nevresa 3/52-I/16 27
58 Kušljugić Damra 3/47-I/16 20
59 Latović Dino
60 Likić Amela 3/24-I/16 30
61 Lokmić Irma 3/67-I/16 2
62 Malkić Maida 3/75-I/16 3
63 Mandušić Dajana 3/152-I/16 17
64 Manjić Suada 3/21-I/16 8
65 Marković Vedran ????
66 Mašić Hajrija 3/10-I/16 30
67 Mehić Adela 3/30-I/16 30
68 Mehić Medina 3/113-I/16 30
69 Mehinbašić Samra
70 Mehmedović Emina 3/174-I/16 21
71 Memić Muamera 3/87-I/16 12
72 Muhedinović Dino 3/125-I/16 0
73 Mujić Almerisa 3/132-I/16 26
74 Mujić Semir 3/158-I/16 1
75 Mujkanović Vanesa 3/104-I/16 12
76 Mujkić Dino
77 Mukinović Jasmin 3/123-I/16 20
78 Muratović Amel
79 Muratović Jasenko 3/150-I/16 3
80 Musić Rahima
81 Nakičević Zlata 3/118-I/16 20
82 Nišić Senada 3/74-I/16 22
83 Novačanović Adela 3/55-I/16 17
84 Novalić Semir 3/25-I/16 12
85 Nuhanović Adnan
86 Omeragić Haris
87 Pašić Naida 3/73-I/16 20
88 Pepić Hamza 3/146-I/16 15
89 Pezerovič Ramiza 3/147-I/16 25
90 Poljić Mahir 3/137-I/16 12
91 Prljača Vedad 3/84-I/16 12
92 Ramić Nermina 3/15-I/16 24
93 Redžić Indira 3/97-I/16 3
94 Sakić Dino
95 Salihbašić Azra 3/17-I/16 30
96 Salkić Halid 3/126-I/16 0
97 Sarajlić Sadil 3/161-I/16 0
98 Savić Maja 3/5-I/16 21
99 Selimbašić Mervana 3/62-I/16 27
100 Selimović Meliha 3/175-I/1625
101 Smajlović Aida 3/86-I/16 6
102 Spahić Arnela 3/130-I/16 5
103 Softić Amina 3/163-i/16 19
104 Suljić Emina 3/59-I/16 15
105 Šljivak Emina 3/43-I/16 16
106 Štilić Samra 3/135-I/16 20
107 Teparić Diana 3/160-I/16 7
108 Umihanić Mirza 3/107-I/16 16
109 Uzejrović Erna 3/90-I/16 7
110 Vejzović Amila
111 Vrabac Asja 3/85-I/16 12
112 Zulić Nihada 3/61-I/16 23
113
114
115
116
Uvid u radove može se ostvariti 11.04.2017. godine u 16 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.
         Predmetni nastavnik
dr.sc. Alma Muratović, docent