Pregled studenata koji su obavili stručnu praksu u akademskoj 2016/2017. godini


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 27.10.2017.

Spisak studenata koji su u akademskoj 2016/2017. obavili stručnu praksu

Ahmetašević Mahir Fondacija za inovacije i tehnologiju
Bajramović Almir Babilon
Deliomerović Amra Babilon
Džambić Dino Babilon
Đulić Azra Babilon
Hasanović Amir Babilon
Hasić Muriz Benprom
Jahić Lejla Babilon
Kunić Azra UniCredit Bank
Kurtić Eldar Babilon
Likić Bakir Revis
Lisičić Lejla UniCredit Bank
Malkočević Eldar Revis
Osmanagić Amina Babilon
Radić Dino VM Solutions
Saletović Erna Babilon
Saračić Amra UniCredit Bank
Šimić Boris VM Solutions
Školjić Selma Babilon