Prijava ispita za apsolvente i imatrikulante II ciklusa studija


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 09.01.2018. godine

OBAVIJEST

APSOLVENTI I IMATRIKULANTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI DO SADA NISU PREDALI PRIJAVE ZA NEPOLOŽENE ISPITE ISTE MOGU PREDATI NAJKASNIJE DO 12.01.2018. GODINE U STUDENTSKU SLUŽBU.

                                                        STUDENTSKA SLUŽBA