Prijava ispita za studente I ciklusa studija za sve godine (za oba semestra)


UNIVERZITET U TUZLI                                                                             VAŽNO !!!

EKONOMSKI FAKULTET

TUZLA, 01.12.2017. GODINE

OBAVIJEST

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA ZA SVE GODINE (za oba semestra) VRŠIT ĆE SE OD

04.12.2017. GODINE ZAKLJUČNO SA 12.12.2017. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

STUDENTI SU OBAVEZNI PREDATI UREDNO POPUNJENE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU. PRIJAVE POPUNITI PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM.

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU OBAVEZNI SU UZ PRIJAVU PRILOŽITI DOKAZ O UPLATI ZA POLAGANJE ISPITA I POPUNITI OBRAZAC U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

NAPOMENA: STUDENTI KOJI BLAGOVREMENO NE PREDAJU PRIJAVE NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.