PRODUŽEN ROK UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU III CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI!


Rok za upis na prvu godinu III ciklusa studija produžen je do ponedjeljka 18. septembra 2017. godine.