Raspored apsolventskih i imatrikulantskih rokova na II ciklusu studija akademske 2016/17. godine


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

DRUGI CIKLUS STUDIJA – RASPORED ISPITA APOSLVENSTKIH I IMATRIKULANTSKI 2016-2017. GODINE

EKONOMIJA Vrijeme održavanja ispita Sala Redovni ispitni termini
Metodologija ekonomskih istraživanja

 

16 6 22.5.
Izborni predmet 16 6 30.5.
 
SMJER MENADŽMENT
Menadžment poslovnih sistema 16 209 22.5.
Poduzetnički menadžment 16 209 24.5.
Teorija i praksa liderstva 16 209 26.5.
Teorija i praksa poslovne izvrsnosti 16 209 31.5
Savremeni modeli odlučivanja u menadžmentu 16 209 29.8.
SMJER MARKETING  
Strateški marketing 16 210 24.5.
Strategije međunarodnog poslovanja 16 210 26.5.
Strateško upravljanje markom 16 210 31.5
Marketing informacioni sistemi i primijenjena marketinška istraživanja 16 210 29.8.
 
SMJER FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE
Monetarna i fiskalna strategija 16 6 24.5.
Bankarski menadžment i finansijske usluge 16 6 26.5.
Osiguranje i aktuarstvo 16 6 31.5
Specifični problemi poslovnih finansija 16 6 29.8.
SMJER RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Menadžersko računovodstvo 16 210 24.5.
Međunarodni računovodstveni standardi i finansijsko izvještavanje 16 210 26.5.
Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom 16 210 31.5
Specifični problemi poslovnih finansija 16 210 29.8.
SMJER EKONOMSKA TEORIJA I POLITIKA
Politička ekonomija globalizacije 16 26 24.5.
Regionalna ekonomija 16 26 26.5.
Ekonomske integracije 16 26 31.5
Menadžerska ekonomija 16 26 29.8.

Dekan

Dr. sc. Ermina Smajlović,vanredni profesor