Raspored apsolventskih i imatrikulantskih rokova za mjesec maj akademske 2016/17. godine


EKONOMSKI FAKULTET
RASPORED APSOLVENTSKIH I IMATRIKULANTSKIH ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI
Predmeti Vrijeme Sala Maj
Međunarodni marketing, Međunarodni marketing I i II,Vrednovanje preduzeća, Finansijska tržišta i institucije, Finansijske institucije i tržišta 16 slobodna sala 22.5.
Predmeti s prve godine slušani u zimskom semestru (osim Računovodstva I) 16 slobodna sala 22.05.
Marketing I i II,   Kvantitativne metode u odlučivanju I i II, Finansijski menadžment I, Finansijski menadžment,  Metodologija ekonomskih istraživanja 16 slobodna sala 22.05.
Marketing u trgovini, Marketing usluga,   Strateški menadžment, Finansijski menadžment II 18 slobodna sala 22.05.
Predmeti s druge godine slušani u ljetnom semestru 18 slobodna sala 22.05.
Finansijsko računovodstvo, Upravljanje troškovima i kalkulacije, Računovodstvo I i II 14 slobodna sala 22.05.
Marketing proizvodnje i trgovine I i II, Istraživanje tržišta, Istraživanje tržišta I i II,  Strateški menadžment I i II,  Privredni razvoj I, Ekonomija održivog razvoja I, Ekonomska politika I, Ekonomska politika, 18 slobodna sala 22.05.
Operacijski menadžment, Poslovna etika, Modeli odlučivanja u marketingu, Kvantitativne metode u finansijama, Međunarodni menadžment, Upravljanje odnosima s kupcima, Međunarodno računovodstvo,  Poslovna prognostika 16 slobodna sala 23.05.
Marketing komuniciranje, Operacijski menadžment I i II, Investicijski i projektni menadžment I, Poslovno odlučivanje I i II, Poslovno odlučivanje 16 slobodna sala 23.05.
Međunarodno privredno pravo,  Upravljanje kvalitetom, Rizik, menadžment i osiguranje, Ekonomika osiguranja 18 slobodna sala 23.05.
Digitalna ekonomija, Portfolio menadžment finansijskih institucija, Bankarstvo, Bankarstvo I, Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru 16 slobodna sala 23.05.
Menadžment malih i srednjih preduzeća, Poduzetništvo i inovacijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Ekonomija Evrope, Međunarodne finansije 16 slobodna sala 24.05.
Računovodstvo javnog sektora, Finansijsko izvještavanje, Specijalna računovodstva, Projektni menadžment, Razvoj menadžerskih vještina, Međunarodna ekonomija, Međunarodna ekonomija I i II 18 slobodna sala 24.05.
Spoljnotrgovinsko poslovanje, Elektronsko poslovanje,  Menadžment informacioni sistemi, Bankarstvo II, Analiza i upravljanje finansijskim rizicima, Analiza poslovanja, Berze i berzansko poslovnje 18 slobodna sala 24.05.
Upravljanje prodajom i pregovaranje, Multivarijaciona analiza, Ekonomska i demografska statistika, Troškovno računovodstvo, Revizija 16 slobodna sala 25.05.
Predmeti s prve godine slušani u ljetnom semestru (osim Matematike II i Računovodstva II). 16 slobodna sala 25.05.
Poslovna logistika, Investicijski i projektni menadžment I, Islamska ekonomija i finansije, Evropske ekonomske intgracije, Tržište energije 16 slobodna sala 25.05.
Predmeti s druge godine slušani u zimskom semestru. 18 slobodna sala 25.05.
Planiranje i analiza poslovanja,  Menadžment neprofitnih organizacija, Komparativni poreski sistemi, Monetarna analiza,   Investicijski menadžment 18 slobodna sala 25.05.
Javne finansije I i II,  Investicijski i projektni menadžment II, 18 slobodna sala 25.05.
Ekonomija javnog sektora,  Privredni razvoj II, Ekonomska politika II, Ekonomija održivog razvoja,  Ekonomija održivog razvoja II,  Menadžment javnog sektora 16 slobodna sala 26.05.
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, e-Marketing, Ekonomija javnih preduzeća i zavoda, Ekonomija poduzetništva, Ekonomski razvoj, Regionalni razvoj, Prostorna ekonomija 18 slobodna sala 26.05.
V.D. Prodekan za nastavu i studentska pitanja