Raspored ispita za generaciju doktorskih kandidata upisanih akademske 2015/16.godine, za ispitni rok maj-juni


III ciklus studija

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Tuzli

Tuzla, 18.5.2017. godine

 

Raspored ispita za generaciju kandidata upisanih akademske 2015/16.godine,

za ispitni rok maj-juni

Predmet Prvi ispitni termin Drugi ispitni termin
Metodologija naučno-istraživačkog rada 26. maj, 16h 8. juni, 16h
Kvalitativne i kvantitativne metode u ekonomskim istraživanjima 22. maj, 16h 5. juni, 16h
Makroekonomska teorija stabilizacije i konvergencije 23. maj, 16h 6. juni, 16h
Evropske ekonomske integracije 24. maj, 16h 7. juni, 16h

Napomena: Zakazani su ispiti samo za one nastavne predmete koje su kandidati III ciklusa studija prijavili.

 

Voditelj III ciklusa studija:

/Prof. dr Emira Kozarević/