Raspored ispitnih termina za treći ciklus studija u ak. 2019/20. g.


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
III CIKLUS STUDIJA
RASPORED ISPITA U  U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Predmet Vrijeme Sala Januarsko-februarski ispitni rok Aprilski ispitni termin Junsko-julski ispitni rok Septembarski ispitni rok
Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin Redovni ispitni termin Popravni ispitni termin
Metodologija naučno-istraživačkog rada 17 S6 2.3. 16.3. 6.4. 22.6. 6.7. 17.8. 7.9.
Kvantitativne i kvalitativne metode u
ekonomskim istraživanjima
17 S6 9.3. 23.3. 13.4. 29.6. 10.7. 24.8. 14.9.
Izabrane teme iz Međunarodne ekonomije 17 S6 11.3. 25.3. 15.4. 1.7. 8.7. 26.8. 16.9.
Predmeti koji nisu navedeni (izborni) polažu se u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Dr. sci. Emira Kozarević, red. prof.

Voditelj III ciklusa studija