Raspored nastave (predavanja+vježbe) za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine


I godina

 

II godina

 

III godina – Ekonomska teorija i politika

III godina – Finansije, bankarstvo i osiguranje

III godina – Marketing

III godina – Menadžment

III godina – Računovodstvo i revizija

 

IV godina – Ekonomska teorija i politika

IV godina – Finansije, bankarstvo i osiguranje

IV godina – Marketing

IV godina – Menadžment

IV godina – Računovodstvo i revizija