Rezultati ispita iz predmeta “Mikrofinansije”, održanog 24.4.2017. godine


Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
II ciklus “Poslovna ekonomija”
Tuzla, 05.05.2017. godine
Rezltati ispita iz predmeta Mikrofinansije održanog 24.04.2017. godine
RB PREZIME I IME I TEST
(30)
SEMINARSKI RAD
(30)
GRUPNI RAD, PRISUSTVO
(10)
ZAVRŠNI ISPIT
(30)
UKUPNO
(100)
OCJENA
1 Kadrić Refik 19 10 10 18 57 ŠEST (6)
2 Omerbašć Edina 4 15 10 7 36 PET (5)
Upis ocjene: 08.05.2017. u 8:15 h.
Uvid u radove: 08.05.2017. u 8:15 h.
Predmetni nastavnik:
dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, doc.