Rezultati ispita iz predmeta “Rizik menadžment i osiguranje” održanog 2.7.2018. godineRezultate možete pogledati i preuzeti ovdje.
Napomena: Pozivaju se studenti označeni sa “*” na dodatnu provjeru znanja koja će se obaviti 17.7.2018.g. u 10:00 h.
Uvid u radove će se obaviti u utorak, 10.7.2018.godine u 9:00 sati.
Upis pozitivno zaključenih ocjena će se obaviti u utorak, 17.7.2018. godine u 9:45 sati.