Rezultati ispita iz predmeta Rizik menadžment i osiguranjeUNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

I CIKLUS – EKONOMIJA
Tuzla, 26.9.2018. godine
RIZIK MENADŽMENT I OSIGURANJE
REZULTATI
Završnom ispitu pristupili su sljedeći studenti:
1.Ahmetašević Rasim
2.Bleković Merisa
3.Bukvar Mirsada
4.Dedić Emina
5.Glibanović Asmir
6.Kamenjašević Kemal
7.Omerović Maida
Pozivaju se navedeni studenti na dodatnu provjeru znanja koja će se obaviti u petak, 28.9.2018. godine, sa početkom u 10 sati.
PREDMETNI NASTAVNIK:
Dr.sc. Safet Kozarević, red. prof.