Rezultati ispita studenata I ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2019/20. godine


Rezultati ispita iz predmeta Metodologija i organizacija računovodstva (13.12.2019.).

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi marketing usluga (12.12.2019.g.)

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje (održanog 03.12.2019.).

Rezultati prvog testa iz predmeta ICT u turizmu (održanog 06.12.2019.).

Rezultati iz predmeta Marketing komuniciranje (06.12.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Operacijski menadžment (26.11.2019.).

Rezultati parcijalnog dijela ispita iz predmeta Uvod u tržišno poslovanje.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje (02.12.2019.).

Bodovna lista iz predmeta Finansijsko računovodstvo (26.11.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju (održanog 26.11.2019.).

Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode u odlučivanju II (održanog 26.11.2019.).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta  Ekonomija Evrope (održanog 21.11.2019. godine).

Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Međunarodne finansije (održanog 21.11.2019. godine).


Rezultati ispitnih obaveza iz predmeta Poduzetništvo (20.11.2019. g.).


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i osiguranje, održanog 05. 11. 2019. g.