Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta “Bankarstvo I”, održanog 26.3.2018. godine


Na usmeni dio ispita, koji će se održati u četvrtak 19.4.2018. godine u 10:00 h,  poziva se Jasmina Bajrić.

Uvid u rad je moguć 17.4.2018. godine u 16:30 h.

 

Predmetni nastavnik

Dr.sc. Emira Kozarević, vanr. prof.