Rezultati završnog ispita iz predmeta “Ekonomija Evrope”, održanog 19.6.2017.


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Odsjek: Poslovna ekonomija-drugi ciklus studija
ak. 2016/2017
Rezultati završnog ispita  iz predmeta Ekonomija Evrope održanog 19.06.2017.
RED BR. IME I PREZIME T1 max25 bod T2 max 25 bod Seminarski rad 20 bod. Ukupno bodova do završnog TZ max 30 bodova Ukupno bodova Predložena ocjena
1 Enver Smajlović 23 19 17 59 26 85 9
2 Hanifa Umihanić 22 13 17 52 14 66 7
3 Almir Japić 19 18 18 55 21 76 8
4 Đulijeta Softić 16 19 18 53 21 74 8
5 Alma Mujić 15 16 16 47 12 59 6
6 Vlado Vareškić 9 17 16 42 18 60 6
7 Semka Hadžić 3 11 14 28 16 44
8 Edina Omerbašić 5 3
Uvid u radove i upis ocjena: 22.06.2017. u 16 sati.
Predmetni nastavnik

Dr.sc. Senija Nuhanović, vanr. profesor