Rok za okončanje studiranja na III ciklusu studija


Obaveza završetka studija i odbrana doktorata na III ciklusu studija je u roku od 6 godina, računajući od akademske godine u kojoj je upisan studij III ciklusa.

Izuzetno ovaj rok se može produžiti na zahtjev studenta najduže za još 1. godinu, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o čemu odlučuje NNV Fakulteta.