UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI!


UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 12.09.2017. godine

 

OBAVIJEST

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD

11.09.2017. GODINE DO 15.09.2017. GODINE U VREMENU OD 10 DO 13 SATI.

PRIMLJENI KANDIDATI SU PRILIKOM UPISA OBAVEZNI PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • UPISNI MATERIJAL (INDEKS, PRIJAVNI LIST, UPISNI LIST, SEMESTRALNI LIST),
  • DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS;
  • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA PRVI SEMESTAR (1.200,00 KM).

 

NAPOMENA: UPISNI MATERIJAL I INDEKS POPUNITI ČITKO,

                    PLAVOM HEMIJSKOM OLOVKOM