On-line nastava


Dragi studenti,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli poduzima sve mjere u skladu sa preporukama nadležnih institucija kako bi se zaštitilo zdravlje svih studenata i osoblja Fakulteta. U skladu sa dosadašnjim pozitivnim iskustvima, kao podrška u realizaciji nastavnih aktivnosti koje se organizuju u prostorijama Fakulteta, studentima i nastavnom osoblju su na raspolaganju dvije platforme za izvođenje on-line nastavnih aktivnosti.

Za pristup platformama kliknite na ikonu ispod: