Posjeta studenata završne godine studijskog usmjerenja Menadžment “BIT centru” Tuzla


Studenti IV godine usmjerenja “Menadžment” su u petak,6.5.2022.god, u okviru nastavnog predmeta “Projektni menadžment” boravili u BIT Centru Tuzla.
Studenti se u okviru ovog predmeta uče PCM metodologiji po kojoj se finansiraju EU projekti, te su predavanja u BIT Centru imala za cilj da se studenti
upoznaju sa softverskom aplikacijom za EU projekte i izazovima u provedbi ovih projekata.
Predavanje je održala MA Vedrana Ajanović, viši stručni saradnik u BIT Centru i doktorant na Ekonomskom fakultetu.
Studentima su prezentirani svi dosadašnji EU  projekti u kojima je participirao BIT Centar.
Studenti su, takođe, imali priliku čuti interesantno izlaganje Lejle Bašić, predsjednice Udruženja “Girlthing” o mogućnostima apliciranja za manje projekte.
Inače, na ovom predmetu sa studentima rade prof. dr. Sabina Đonlagić Alibegović, te asistenti MA Mirela Omerović i Džana Čaušević, bacc oec.