Konačne rang-liste za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u TuzliKonačne rang-liste za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – Odsjek Ekonomija i Odsjek Menadžment u turizmu možete pogledati i preuzeti ovdje.